KAZI
Välkommen till KAZI Innovation AB.      Svenska   English


 
 
Vad behövs?
 
Rätt grejer till rätt båt.
 
Se även Produkt och tillbehör.
 
 
I följande fall behövs tillbehör:
 

Om båten har   Då behövs:
   
Bennet trimplan med
trimlägesinstrument:
1 st Tillsatskablage ATT3-1
     
Bennet trimplan utan
trimlägesinstrument
1 st Tillsatskablage ATT3-1 och
1 par Bennet cylindertoppar med lägesgivare och kablage
     
annan trimplanstyp Autotrim stöder inte dessa.
     
extra manöverplats,
t.ex. flybridge: 
1 st Extra manöverpanel ATF3-7
     
två motorer: 1 st Tillsatskablage ATT3-2
     
tre motorer: 1 st Tillsatsenhet för flermotorbåt ATD3-2 och
1 st Tillsatskablage ATT3-2
     
fyra motorer: 1 st Tillsatsenhet för flermotorbåt ATD3-2 och
2 st Tillsatskablage ATT3-2
     
saknar lägesinstrument
för drevtrimmet:
Kontakta KAZI (0586-333 64, info@kazi.se) för mer information.
 
 
Se även Produkt och tillbehör.
 
 
KAZI Innovation AB | info@kazi.se | tel: 070 284 18 86
 
Uppdaterad 2017-11-10.