KAZI
Välkommen till KAZI Innovation AB.      Svenska   English


 
 
Autotrim och tillbehör
 
Se även Vad behövs?.
 
 
AutoTrim Marine, ATG3-2:
Automatiskt båttrimsystem.
 
Följande ingår:
   Autotrim elektronikenhet
   Knappsats manöverknappar med 0,7 m förbindelsekablage
   Sats med anslutningskablar för båt med en motor
   Användarhandledning och installationsanvisningar
   En sats skruvar och flatstift
 
Autotrim, ATG3-2
 
 
Tillbehör:
 
 
ATF3-7 Extra manöverpanel för flybridge och 7 meter kablage,
ATF3-7
 
 
ATT3-1 Tillsatskablage för båtar med Bennets trimplan, 1,5 meter, med installationsanvisning och 2 st. fjädrar för trimplansgivare.
ATT3-1
 
 
ATT3-2 Tillsatskablage för båtar med 2 respektive 4 motorer, 1,5 meter,
ATT3-2
 
 
ATD3-2 Tillsatsenhet för båtar med tre eller fyra motorer. Kablage 1,5 meter för tredje motorn ingår,
ATD3-2
 
 
ATU2-2 Förlängningskabel för knappsats,
2 meter,
ATU2-2
 
Behövs om man måste montera Autotrims elektronikenhet långt från knappsatsen.
 
 
ATU2-5 Förlängningskabel för knappsats,
5 meter,
ATU2-5
 
Behövs om man måste montera Autotrims elektronikenhet långt från knappsatsen.
 
Behövs större längder kan ATU2-2 och ATU2-5 kombineras godtyckligt.
 
 
Se även Vad behövs?.
 
 
KAZI Innovation AB | info@kazi.se | tel: 070 284 18 86
 
Uppdaterad 2017-11-10.