KAZI
Välkommen till KAZI Innovation AB.      Svenska   English


 
 
Installation, anvisning för dig som gör det själv
 
Så här kan man installera det i de allra flesta båtar med analog instrumentpanel. Utförligare anvisningar finns i användarhandboken som följer med Autotrim - även för båtar med trimplan, flera motorer och/eller flybridge, samt båtar utan drevlägesinstrument.
 
 
Grundschema för båten före installation av Autotrim
 
 
Före installationen
 
 
Efter installation av Autotrim
 
 
Efter installationen
 
 
 
Skruva fast Autotrims elektronikenhet på instumentpanelens baksida eller annan lämplig plats helst i närheten.
 
Ta upp hål och sätt dit Autotrims knappsats på lämpligt ställe på instrumentpanelen. Anslut knappsatsens kabel till elektronikenheten.
 
Anslut Autotrims signalledningar till tändningsnyckeln, varvtalsinstrumentet och trimlägesinstrumentet. Anslut Autotrims svarta returledare till båtens minuskablage.
 
Leta i båten reda på de tre kablarna som går till gasreglagets drevtrimknapp. Klipp av dem en och en och förse dem med en delbar skarv genom att sätta på medföljande flatstiftskontakter. Förse Autotrims manöverkablar med flatstift och anslut dem i skarvpunkterna.
 
Efter att ha kollat att det blivit rätt kopplat gör du slutligen en tur med båten där Autotrim lär sig hur just din båt ska trimmas.
 
-------
 
Vill du prova Autotrim i din båt innan du bestämmer dig? Kontakta KAZI så får du tips hur du kan göra.
 
 
KAZI Innovation AB | info@kazi.se | tel: 070 284 18 86
 
Uppdaterad 2017-11-10.