KAZI
Välkommen till KAZI Innovation AB.      Svenska   English


 
 
Så här fungerar AutoTrim Marine:
 
Autotrim styr motordrevets trim med hjälp av mätsignaler för trimvinklar och motorvarvtal så att båten går jämnt och med bästa trim och stabilitet vid alla farter. Har båten trimplan sköter Autotrim även dem. När du accelererar reagerar AutoTrim omedelbart och ser till att motordrev/trimplan hela tiden ställer in sig så att båten inte sätter sig i sjön. När du drar av gasen styr AutoTrim likaså att inte båten gräver ner sig.
 
Mätsignalerna hämtar Autotrim från mätvärdesgivarna som finns i båten. För att ställa in trimmet utnyttjar Autotrim båtens egna trimservon och manövrerar dem via inkopplingar till båtens ordinarie trimknappar. Du väljer själv när du vill låta Autotrim sköta trimmet och du kan när som helst själv ta över kommandot.
 
När man har installerat Autotrim gör man en liten "upplärningsrunda" med båten. Då lär sig Autotrim hur just din båt ska hanteras. Autotrim har också en inbyggd förmåga att underhand dra lärdom av erfarenheterna - både på egen hand och genom din medverkan.
 
 
1: Kommandon från Autotrims manöverpanel.
2: Motorvarvtal.
3: Trimvinkel och manöversignaler trimplan.
4: Trimvinkel och manöversignaler drev.
 
funktion
 
 
KAZI Innovation AB | info@kazi.se | tel: 070 284 18 86
 
Uppdaterad 2017-11-10.